FAALİYET ALANLARIMIZ

Altyapı İşleri

 • Dolgu barajlar
 • Beton barajlar
 • Hidroelektrik santraller
 • Termik santraller
 • Jeotermal santraller
 • Doğalgaz çevrim santralleri
 • Rüzgar santralleri
 • Enerji işletim havai hatları
 • Enerji dağıtım havai hatları
 • Göletler
 • Büyük su yapıları, regülatörler, tersip bendleri, nehir islahı işleri, sedde ve dolgu işleri
 • Sulama ve drenaj tesisleri, grup içme suyu inşaatı
 • Kapalı drenaj işleri
 • Su tünelleri, derivasyon ve enerji tünelleri, galeriler
 • Demiryolu ve karayolu tünelleri
 • İçme suyu arıtma, damıtma ve/veya tasfiye tesisleri
 • Atık su arıtma tesisleri
 • İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
 • Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri
 • Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları
 • Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları
 • Katı atık işleme ve/veya depolama tesisleri
 • Tehlikeli, tıbbi, özel ve evsel nitelikli atık depolama ve/veya yakma tesisleri
 • Otoyol/devlet /il yolu yapım işleri Devlet ve/veya il yolu yapım işleri
 • Köy yolu/belediye/cadde/sokak yapım işleri
 • Köprü, viyadük, akadük yapımı işleri
 • Alt-üst geçitler ve/veya kavşak işleri

Üstyapı İşleri

 • Radyo - TV istasyonları, kuleleri ve binaları
 • Özelliği olan askeri yapılar
 • Özelliği olan ihtisas hastaneleri
 • Bakanlık binası, borsa binaları
 • Üniversite kampüsleri
 • Kültür ve kongre merkezleri
 • Müze, sergi, kütüphane kompleksleri
 • Alışveriş kompleksleri (içerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan)
 • Olimpik spor tesisleri
 • Bilimsel araştırma binaları
 • Havaalanı terminal binaları, havaalanı kontrol kulesi
 • Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri
 • Demiryolu inşaatı işleri Metro ve raylı sistemler
 • Pist, apron ve taksirut inşaatları
 • Yüzey ve platform işleri
 • Havuz inşaatları, çekek yeri